Dopravní značení a bezpečnostní prvky

Tisk
PDF

Dodáme Vám veškeré dopravní značky, bezpečnostní prvky i s jejich osazením. Pro krátkodobé použití, pro zajištění uzavírek, omezení provozu Vám dopravní značení zapůjčíme nebo pro Vás zajistíme nejen vyřízení, ale i realizaci objízdných tras včetně světelných zařízení a přenosných semaforů.

Pasporty dopravních značek, komunikací a informačních systémů včetně realizace

Zpracováváme pasporty dopravních značek a komunikací pro města a obce. Zajišťujeme jejich projednání a schválení příslušnými orgány státní správy.

Nabízíme zpracování a instalaci informačních systémů v obcích a městech (označníků ulic a s tím souvisejících prací).

Zpracováváme plány jak zimní, tak letní údržby komunikací.

Nabízíme pravidelnou roční správu a údržbu komunikační sítě v obci.

Provádíme zpracování a instalaci informačních systémů v obcích a městech, označníků ulic a s tím související práce a činnosti.

Realizace, výměna nebo oprava dopravních značek, zrcadel, zpomalovacích prahů apod. Zpracujeme návrhy dopravního řešení v obci.

Instalace elektronických prvků, informační radar, světelné dopravní značení, barevné plochy vozovek.

  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg