Optický bezpečnostní systém LUCIOL

Tisk
PDF

ÚVOD

Více než třetina všech dopravních nehod se odehraje v noci, přičemž se většinou jedná o vážné nehody, často se smrtelnými následky. Pravděpodobnost vzniku dopravních nehod dále narůstá při špatných povětrnostních podmínkách, při špatné viditelnosti dopravních značek v mlze, při zásadní ztrátě účinnosti vodorovného dopravního značení za deště a při úplné absenci účinnosti dopravního značení při jeho pokrytí sněhem.
Bezpečnostní bariéry (svodidla) jsou instalovány ve vytipovaných nehodových úsecích silnic s cílem zmírnit následky vzniklé podceněním zhoršených povětrnostních podmínek uživateli silnice. Tyto bariéry však nepůsobí jako preventivní opatření proti vzniku dopravních nehod.

LUCIOL

Optický bezpečnostní systém LUCIOL je předurčen k instalaci na (do) bariér (svodidel) v nebezpečných lokalitách. LUCIOL vytváří jasně viditelnou kontinuální světelnou linii, která umožňuje řidičům vizuálně vnímat silnici před sebou a předpokládat tak blížící se oblouk (zatáčku). Obecně lze LUCIOL použít všude tam, kde je žádoucí zvýraznit a upozornit tak řidiče na blížící se překážku či nebezpečný úsek silnice.
Statistiky nehodovosti z Velké Británie svědčí o tom, že po instalaci luciolu došlo k redukci všech kategorií dopravních nehod, přičemž u vážných a smrtelných nehod došlo k jejich redukci o více než 90 %, u nehod lehkých pak o 70 %.

ang_den_1ang_den_2Ilustrační foto – Anglie (denní aspekt)

POPIS SYSTÉMU

Optický bezpečnostní systém LUCIOL je tvořen hliníkovým pásem, který je v předem definovaných intervalech profilován do tvaru trojúhelníku. Na profilované části hliníkového pásu je nalepena reflexní fólie, přičemž rozestupy profilovaných úseků jsou zvoleny tak, aby bylo dosaženo optimálního reflexního účinku a byla vytvořena kontinuální světelná vodící linie. Reflexní fólie je použita v barvě bílé a červené, přičemž způsob instalace je závislý na účelu použití a směru jízdy. Profilovaný hliníkový pás je upevněn v plastovém pouzdře, které poskytuje robustní a stabilní konstrukci při zachování dostatečné flexibility umožňující instalaci do svodidel v obloucích silnic.

ang_noc
Ilustrační foto – Anglie (noční aspekt)

SPECIFIKACE PRODUKTU

Plastové poudro

Plastové pouzdro je vylisováno z PVC o tloušťce stěny 3 mm, barva světle šedá. Vnější rozměry plastového pouzdra:
- délka: 2 nebo 4 m
- výška: 83 mm
- hloubka: 36 mm

Hliníkový pás

Hliníkový pás o šířce 77 mm a tloušťce 0.8 mm je formován do trojúhelníkových profilů s těmito charakteristikami:
- vzdálenost os trojúhelníkových profilů: 170 mm
- výška trojúhelníkového profilu: 25 mm
- šířka trojúhelníkového profilu: 55 mm

Reflexní pás

Samolepící 3M DG3 reflexní fólie o rozměrech 30 x 50 mm je nalepena na obě strany trojúhelníkových profilů. Hliníkový pás je poté nařezán na příslušnou délku a každý kus je následně zasunut do plastového pouzdra a na obou koncích je zajištěn nýty.

Spojovací límce

Ke spojování jednotlivých dílců slouží spojovací límce, které se nasunují na konce dílců. Spojovací límce jsou vyrobeny z PVC o tloušťce stěny 3 mm.
Vnější rozměry spojovacích límců:
- délka: 200 mm
- výška: 103 mm
- hloubka: 52 mm

IMG_2232
Ilustrační foto – Mikulov (luciol použitý ke zvýraznění středového ostrůvku okružní křižovatky)

INSTALACE

LUCIOL je dodáván v sekcích o délkách 2 nebo 4 m včetně spojovacích límců. Výrobek je připraven k jednoduchému přichycení k podkladu pomocí šroubů. Konkrétní způsob instalace je závislý na typu svodidla (bariéry), na kterou má být luciol přichycen. Rozestupy mezi jednotlivými šroubovými spoji by měly činit cca 1.5 m.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

Anglie

Optický bezpečnostní systém LUCIOL byl umístěn v 6 lokalitách v letech 1995 – 2001, a to na stávajících svodidlech a bariérách v nebezpečných obloucích, často kombinovaných s klesáním či stoupáním. Jednalo se o silnice s dopravním zatížením 5.700 až 12.500 vozidel za 24 hodin. LUCIOL byl použit v kombinaci s dalšími opatřeními zvyšujícími bezpečnost provozu, jako např. zlepšení protismykových vlastností vozovek, zkvalitnění dopravního značení – výstražné značky apod.
Po dobu 3 let před a po umístění LUCIOLU byly sledovány statistiky nehodovosti na předmětných úsecích komunikací s těmito výsledky:

Před aplikací LUCIOLU:

- smrtelné nehody – 2
- vážné nehody – 20
- lehké nehody – 50

Po aplikaci LUCIOLU:

- smrtelné nehody – 0
- vážné nehody – 6
- lehké nehody – 17

Česká republika

V roce 2012 byla na průtahu městem Mikulov na silnici I/52 vybudována okružní křižovatka. Bezprostředně po dokončení této dopravní stavby došlo na okružní křižovatce k několika dopravním nehodám, v jejichž důsledku byl poškozen vybudovaný středový ostrůvek, včetně souvisejícího svislého dopravního značení. K těmto dopravním nehodám došlo vždy v noci či za zhoršených povětrnostních podmínek, tedy při špatné viditelnosti. Po aplikaci optického bezpečnostního systému Luciol, který zvýrazňuje a upozorňuje řidiče na „překážku“ na silnici (viz ilustrační foto), již nebyla v této lokalitě zaznamenána žádná dopravní nehoda.

  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg